Følgende regler gælder gæsters – ikke medlemmers – adgang til badfaciliteterne i forbindelse med foreningens åbningstider:

Vedtægterne § 3 stk. 7:

Gæster har ikke adgang til badefaciliteter uden tilstedeværende bestyrelsesmedlems tilladelse. Børn under 15 år kun ifølge med et medlem.